Privacy & Cookies Policy
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI COOKIE-URI

SIFI S.p.A. protejează utilizatorii care accesează website-ul companiei, garantând că procesarea datelor lor personale – efectuată fie manual, fie automat – se face în deplină conformitate cu directiva europeană (EU) 2016/679 și cu Decretul 101/2018 al statului italian care implementează la nivel național directiva europeană menționată anterior.

Această politică de confidențialitate stabilește termenii pe baza cărora datele personale ale utilizatorilor acestui website vor fi procesate și nu este relevantă în ceea ce privește alte website-uri accesate prin intermediul legăturilor.

Operatorul de date și responsabilul cu protecția datelor
Operatorul de date este SIFI S.p.A. (denumit în continuare SIFI), având codul fiscal 00122890874, cu sediul în Aci Sant’Antonio (CT), Via Ercole Patti 36, Italia, prin reprezentantul său legal permanent. Operatorul de date poate fi contactat prin email securizat la sifispa@pec.sifigroup.com sau prin email la privacy@sifigroup.com.

SIFI a angajat un Responsabil cu protecția datelor (denumit în continuare DPO) care poate fi contactat la adresa paul.balla@indeca-business.de

Tipul de date prelucrate și scopul prelucrării
Navigarea în website-ul www.sifigroup.com se realizează în mod anonim, cu excepția secțiunilor care necesită autentificarea utilizatorului. Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru a asigura funcționalitatea website-ului colectează anumite date personale ca parte a funcționării lor normale, date care sunt transmise implicit ca parte a protocoalelor de comunicare pe internet. Informația nu este colectată pentru a fi asociată cu interese specifice dar, prin prelucrarea sa și în asociere cu date deținute de terți, ar putea permite identificarea utilizatorului.
Această categorie de date include adresa IP, domeniul dispozitivului utilizatorului, resursele solicitate, momentul fiecărei solicitări, mijloacele utilizate pentru trimiterea solicitării către server, mărimea fișierului obținut ca răspuns, codul indicând statusul răspunsului furnizat de către server (realizat, eroare etc.) și alți parametri legați de sistemul de operare și de echipamentul informatic al utilizatorului. Aceste date pot fi utilizate pentru a obține, în mod anonim, informații statistice legate de utilizarea website-ului și pentru a verifica funcționarea sa corectă.

Datele oferite voluntar de către utilizatori
Trimiterea de mesaje, în mod liber și voluntar, către adresele de email indicate pe acest site înseamnă că va fi reținută atât adresa de email a expeditorului, ceea ce este necesar atât pentru a trimite răspunsuri, precum și alte date personale comunicate de către utilizator. Aceste date sunt obligatorii pentru anumite secțiuni ale website-ului pentru ca utilizatorul să poată utiliza serviciile și/sau să interacționeze cu SIFI S.p.A.

În acest caz datele oferite vor fi prelucrate doar dacă utilizatorul își oferă consimțământul.
În orice caz, responsabilul pentru protecția datelor poate prelucra – chiar și fără consimțământul dumneavoastră – datele dumneavoastră personale pentru a se conforma obligațiilor legale, reglementărilor și /sau legilor europene în toate cazurile prevăzute de către Articolele 6 și 9 ale reglementării europene 679/2016 implementate în legislația italiană prin intermediul Decretului 196/2003 modificat prin decretul 101/2018, în măsura necesităților.

Mijloace de prelucrare
Datele dumneavoastră personale pot fi procesând utilizând copii fizice și/sau soft, utilizând metodele strict necesare scopurilor descrise mai sus.

Transferul și exportul datelor
Vă informăm pe această cale că, în general, datele dumneavoastră nu vor fi transmise terților.
Totuși, în cazul în care este acest lucru este necesar pentru scopurile descrise mai sus, cu privire la datele oferite în mod voluntar, datele dumneavoastră personale pot fi comunicate terților afiliați SIFI, inclusiv în afara Comunității Economice Europene (EEA), unde legislația în ceea ce privește protecția datelor poate oferi un nivel inferior de protecție față de cel din EEA.
Lista detaliată a acestor terți este disponibilă la biroul responsabilului cu protecția datelor, în Lavinaio - Aci S. Antonio (CT) 95020, Via Ercole Patti, 36, Italia

Perioada de păstrare a datelor
Datele înregistrate ca parte a sesiunilor de navigare anonime nu vor fi reținute pe server dar vor fi totuși prelucrate de către serviciul Google Analytics în formă agregată. Datele pot fi utilizate pentru stabilirea vinovăției în cazul ipotetic al unei infracțiuni informatice care ar afecta website-ul.
Datele personale care sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră vor fi păstrate până la revocarea acestui consimțământ și, în orice caz, pentru perioada strict necesară scopurilor pentru care aceste date au fost colectate, în cazul în care nu se impune păstrarea lor un timp mai îndelungat, pentru a apăra sau a exercita un drept de conformare cu obligații legale ulterioare sau ordine emise de autoritățile competente.

Drepturile subiecților care furnizează date
Toți subiecții care furnizează date localizați în interiorul Uniunii Europene, au, conform termenilor și condițiilor relevante, următoarele drepturi:
(a) Accesul la date: subiectul își poate accesa datele și poate întreba care date sunt prelucrate și să obțină detalii despre utilizarea datelor și informațiilor personale și să obțină o copie a acestora.
(b) Rectificare: subiectul poate solicita rectificarea, corectare și/sau actualizarea datelor oferite companiei.
(c) Ștergere: subiectul poate cere ștergerea datelor aflate în posesia noastră.
(d) Revocarea consimțământului: subiectul își poate revoca oricând consimțământul de prelucrare a datelor personale, fără impact asupra legalității procesării de date efectuate anterior acestei revocări.
(e) Restricționarea procesării: subiectul poate restricționa modul în care datele sunt utilizate, în toate cazurile prevăzute de lege.
(f): Portabilitate: subiectul poate solicita ca datele sale să fie transmise altui responsabil cu protecția datelor și să obțină o copie structurată și ușor consultabilă a acestora.
(g) Înaintarea unei plângeri: subiectul poate înainta o plângere cu privire la prelucrarea datelor sale personale către autoritatea competentă pentru protecția datelor.
(h) Opoziția: subiectul poate să-și exprime oricând opoziția pentru prelucrarea datelor sale personale, pentru motive legate de o situație specifică, cu excepția cazurilor în care interesele legale ale responsabilului cu protecția datelor primează.

Decizii automate
SIFI nu utilizează software care generează decizii doar în baza unor procese automate, astfel încât nu se pot produce efecte legale care să vă privească sau care să vă afecteze semnificativ.
În cazul unor decizii bazate doar pe procesarea automată veți avea dreptul de a fi informat și de a nu vă supuneți acestei procesări dacă aceasta produce efecte legale care vă privesc sau care vă afectează semnificativ.

POLITICA DE COOKIE-URI
Cookie-urile sunt mici fișiere text stocate local într-un folder temporar al browser-ului dumneavoastră pentru perioade de timp variabile în funcție de scopurile pentru care acestea sunt necesare, de obicei de la câteva ore până la mai mulți ani, cu excepția cookie-urilor de profil, care pot fi stocate pentru maxim 365 de zile calendaristice.
Cookie-urile permit reținerea unor informații semi-permanente privitoare la preferințele dumneavoastră din browser și la alte date tehnice care facilitează sesiunile de navigare, ușurându-le și făcându-le mai eficiente pentru fiecare website.

TIPURI DE COOKIE-URI
Există două tipuri de cookie-uri:
Cookie-uri primare: instalate de deținătorul sau de administratorul site-ului. Responsabilitatea și gestionarea acestor cookie-uri sunt în sarcina directă a responsabilului cu protecția datelor.
Cookie-uri ale terților: instalate de alți administratori decât cei ai site-ului. Responsabilitatea și gestionarea acestor cookie-uri sunt în sarcina respectivilor deținători sau administratori, care trebuie să ofere mijloace adecvate de a permite refuzul în declarațiile lor de confidențialitate.

Acest website utilizează următoarele tipuri de cookie-uri:
Cookie-uri tehnice, de sesiune și analitice
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru funcționarea corectă a website-ului și permit administrarea accesului la site, înregistrează preferințele de configurare și/sau activează plug-in-urile necesare pentru vizionarea anumitor tipuri de conținut. Cookie-urile tehnice includ cookie-uri utilizate pentru scopuri statistice sau analitice, în măsura în care sunt configurate să colecteze date în mod anonim și agregat.


Cookie-uri pentru analiza traficului și a serviciilor
Aceste cookie-uri permit cunoașterea modului în care utilizatorii folosesc website-ul, conținutul pe care îl accesează și regiunea geografică în care se află, pentru a evalua și a îmbunătăți funcționarea website-ului. Aceste cookie-uri necesită acceptul utilizatorului iar refuzul poate fi comunicat direct administratorilor.

Cookie-uri de profil pentru scopuri de marketing și publicitate
Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a oferi conținut publicitar într-un website sau într-o aplicație. Aceste cookie-uri permit, de exemplu, urmărirea poziționării reclamelor și evaluarea posibilității ca utilizatorii să fi văzut mesajul publicitar dar și urmărirea sesiunii de navigare pentru a crea un profil și pentru a prezenta utilizatorilor reclame specifice, pe baza intereselor lor personale și a caracteristicilor socio-demografice.

Widget-uri și alte instrumente pentru conectarea la website-uri și funcții externe
Aceste cookie-uri, adesea asociate cu grafica site-urilor, precum butoane pentru anumite acțiuni sau un logo (de exemplu butonul ”like” de pe Facebook), sunt folosite pentru a integra funcții ale altor website-uri în webiste-ul pe care utilizatorul navighează. Responsabilitatea pentru aceste cookie-uri le revine respectivilor administratori și utilizarea lor poate fi contestată direct prin intermediul paginilor cu informații despre politica de confidențialitate a respectivilor administratori.

Urmărirea pixelilor și balize web
Acesta sunt script-uri și/sau imagini care nu interferează cu estetica website-ului; ele doar permit terților urmărirea fluxurilor de trafic. De exemplu, mesajele publicitare sunt folosite pentru a măsura, în mod autonom, desfășurarea unei campanii publicitare și pentru a colecta informații care altfel nu ar fi disponibile. Și aceste cookie-uri necesită acceptul utilizatorului, refuzul lor fiind posibil urmând instrucțiunile oferite de respectivii administratori în politicile lor de confidențialitate.

Instrumente de utilizare
Acestea sunt funcții incluse în codurile aplicațiilor care permit administratorilor website-ului să analizeze modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul și funcțiile acestuia pentru a evalua ușurința utilizării, calitatea design-ului și pentru a planifica actualizările în mod corespunzător. Aceste script-uri sunt configurate astfel încât nu rețină datele introduse de către utilizatori, ceea ce ar afecta confidențialitatea și ar necesita consimțământul utilizatorilor. Refuzul consimțământului, atunci când acesta este prezent în paginile website-ului, este gestionat direct de către responsabilul cu protecția datelor.

Care dintre aceste cookie-uri sunt utilizate de către acest website?

Cookie-uri tehnice și pentru statistici agregate
Acest website utilizează cookie-uri pentru a salva sesiunile de navigare și pentru a realiza alte activități strict necesare pentru funcționarea corectă a website-ului.

Pot fi utilizate și alte cookie-uri și instrumente ale terților.
Unele dintre serviciile enumerate mai jos colectează date în format agregat și nu necesită acordul utilizatorului, putând fi gestionate direct de către responsabilul cu protecția datelor, conform descrierii relevante, fără intervenția terților.

Dacă instrumentele enumerate mai jos includ servicii gestionate de terți – pe lângă informația oferită și cunoscută de către responsabilul cu protecția datelor – acești terți pot urmări activitatea utilizatorilor. Serviciile incluse în această secțiune îi permit responsabilului cu protecția datelor să monitorizeze și să analizeze fluxurile de trafic, făcând posibilă urmărirea sesiunilor de navigare ale utilizatorului.
Pentru informații mai detaliate vă rugăm consultați politica de confidențialitate pentru fiecare dintre serviciile enumerate.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics este un serviciu asigurat de către Google Inc. (“Google”). Google folosește date personale colectate cu scopul de urmări și a examina utilizarea website-ului nostru, creând rapoarte și utilizându-le și pentru alte servicii dezvoltate de Google.
Google vă poate utiliza datele personale pentru a contextualiza și a personaliza reclamele din rețeaua proprie.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare
Locul prelucrării: SUA

Interacțiunea cu rețele de socializare și platforme externe
Aceste servicii fac posibilă interacțiunea cu rețelele de socializare și cu alte platforme externe direct din website-ul nostru. Datele despre interacțiune și informația obținută de către această aplicație sunt întotdeauna în conformitate cu setările de confidențialitate ale fiecărui utilizator pentru fiecare rețea de socializare. În cazul în care este prezentă o interacțiune cu serviciile de social media este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu folosesc acel serviciu, acesta să colecteze totuși date de trafic pentru paginile web pe care este instalat.

AddThis (Addthis Inc.)
AddThis este un serviciu oferit de către Clearspring Technologies Inc., care vizualizează un widget care permite interacțiunea cu rețelele de socializare și cu platformele externe pentru distribuirea conținutului website-ului nostru. În funcție de setări, acest serviciu poate afișa widget-uri ale terților, de exemplu administratori ai rețelelor de socializare în care interacțiunile pot fi distribuite. În acest caz, terții care furnizează widget-ul vor colecta date despre interacțiuni și despre utilizarea paginilor web pe care serviciul este instalat.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare
Locul prelucrării: SUA

Butonul ”Like” și widget-uri social media pentru Facebook (Facebook, Inc.)
Butonul ”Like” și widget-urile social media pentru Facebook sunt servicii care interacționează cu Facebook, oferite de către Facebook, Inc.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare
Locul prelucrării: SUA

Vizualizarea conținutului de pe platforme externe
Aceste servicii fac posibilă integrarea și vizualizarea conținutului găzduit pe platforme externe direct în cadrul website-ului nostru. Dacă acest serviciu este instalat, chiar dacă utilizatorii nu îl folosesc, este posibil ca acesta să colecteze date de trafic legate de pagina web pe care este instalat.
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts este un serviciu care furnizează fonturi pentru paginile web asigurat de către Google Inc., care permite aplicației să se integreze în restul conținutului paginii.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare
Locul prelucrării: SUA

Google Maps Widget (Google Inc.)
Google Maps este un serviciu de hărți asigurat de către Google Inc., care permite aplicației să se integreze în restul conținutului paginii.
Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare
Locul prelucrării: SUA

Cum pot controla instalarea cookie-urilor?
Pe lângă informația oferită în acest document, utilizatorii își pot gestiona preferințele cu privire la cookie-uri direct din cadrul browser-ului, împiedicând instalarea de către terți. Prin utilizarea setărilor browser-ului este posibilă ștergerea cookie-urilor instalate anterior, inclusiv a celor instalate de către acest website cu consimțământul utilizatorului. Țineți cont de faptul blocarea cookie-urilor va afecta funcționarea website-ului.

În cazul serviciilor furnizate de terți, utilizatorii își pot exercita dreptul de a se opune urmăririi, conform instrucțiunilor din politica de confidențialitate a terților.
Utilizatorii pot folosi Your Online Choices pentru a gestiona urmărirea preferințelor de către majoritatea sistemelor de publicitate. Mai mult, responsabilul pentru protecția datelor recomandă utilizatorilor să se bazeze pe acest serviciu, pe lângă informația oferită în acest document.

Responsabilul cu protecția datelor
Responsabilul cu protecția datelor prelucrate este SIFI S.p.A. (denumit în continuare SIFI), având codul fiscal 00122890874, cu sediul în Aci Sant’Antonio (CT), Via Ercole Patti 36, Italia, prin reprezentantul său legal permanent. Operatorul de date poate fi contactat prin email securizat la sifispa@pec.sifigroup.com sau prin email la privacy@sifigroup.com.
Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa paul.balla@indeca-business.de
Având în vedere că instalarea cookie-urilor și a altor servicii de urmărire asigurate de către terți prin intermediul serviciilor utilizate de către această aplicație nu poate fi controlată din punct de vedere tehnic de către responsabilul cu protecția datelor, toate referințele specifice cu privire la cookie-uri și sisteme de urmărire instalate de către terți se subînțeleg a fi doar cu titlu informativ. Pentru informații detaliate despre acestea vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate pentru serviciile oferite de către terți, enumerate în acest document.

Având în vedere complexitatea obiectivă a identificării cookie-urilor și integrarea lor profundă în funcționarea website-ului, utilizatorii sunt invitați să contacteze responsabilul cu protecția datelor în cazul în care doresc clarificări cu privire la cookie-urile utilizate, de exemplu cookie-urile terților de pe acest website.

Cadrul legislativ
Informare către utilizatori: această politică de confidențialitate a fost redactată în deplină conformitate cu obligațiile stipulate în Articolul 10 al Directivei 95/46/EC, precum și cu prevederile Directivei 2002/58/CE, modificată prin Directiva 2009/136/CE, cu privire la cookie-uri.

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la aplicația de față.

 
Follow Us!